За нас Услуги Проекти Партнери Линкови Контакт
Барај :
 


 

 
 
         За Нас

ЈАВЕН ПОВИК ЗА:

  • Консултант за развој на Национален Акционен План за имплементација на Национална Стратегија за Интеграција на Бегалци и Странци за период од 2016 - 2025
(Ве молиме документот со подетални информации превземете на следиот линк   )
 
  • Консултант за развој на Стратегија за Интеграција на Бегалци и Станци за период од 2016 - 2025
(Ве молиме документот со подетални информации превземете на следиот линк  )

 

 


English

 
ГРАД СКОПЈЕ
 
Занаетчиска комора на град Скопје
 
Национална Агенција за Развој на МСП
 
Виртуелен саем
 
Комерцијална банка ад Скопје
 
Еуролинк
 
EU info Centre
 
Стопанска Комора на Македонија
 
 
    Регионален Бизнис Центар - Скопје